POST MY PRAYER

POST MY PRAYER

فقط با شرکت در دوره های آمادگی یوس، می‌توانید به هدف خود برسید. در انتهای مقاله درباره کلاس های یوس، تور آزمون یوس و خدمات مربوط به آن توضیح داده‌ایم. برای رسیدن به هدف خود، حتما آن بخش ها را بخوانید.

با قبولی در آزمون یوس در چه رشته هایی می توان تحصیل کرد؟

پس برنامه‌ریزی شما باید به گونه‌ای باشد که مدتی در ترکیه اقامت داشته باشید و در طی این مدت، در چندین آزمون یوس مهم دانشگاه های ترکیه شرکت کنید.

۵۰ نفر از مشاوران ما در حال حاضر آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

(تمامی کلاسهای یوس بهمراه آزمونهای آزمایشی و جامع میباشد)

افراد خارجی برای ورود به دانشگاه های ترکیه در این آزمون شرکت می‌کنند.

درون مقاله بحث بیشتری درباره نمره قبولی آزمون یوس برای رشته های مختلف انجام شده است.

برخی آزمون های یوس در تبریز و تهران هم برگزار می‌شود و امسال هم قرار است این اتفاق بیافتد.

برای مباحث ریاضی آزمون یوس قطعا به تمرین و تکرار نیاز دارید و اگر بتوانید در کلاس های آمادگی آزمون شرکت کنید، با تسلط بیشتری توانید به سوال ها پاسخ دهید. کلاس های آمادگی آزمون از جمله کلاس آنلاین یوس در سراسر کشور در ایران و ترکیه برگزار می شود.

بنابراین اگر به دنبال تحصیل رشته های مورد علاقه خود در ترکیه هستید و قصد مهاجرت تحصیلی به ترکیه را دارید، حتما تا انتهای مقاله با حامی مهاجر همراه باشید.

ب) متقاضیانی که به لحاظ کار و مشغله زندگی، زمان زیادی از اخذ مدرک دیپلم متوسطه فاصله گرفته اند.

همچنین نمره آزمون یوس در ترکیه از نمره ۱۰۰ تعیین می‌شود. در این آزمون، هرچقدر متقاضیان بیشتر پاسخ اشتباه دهند، یک جواب درست از سوالات حذف می‌شود.

با توجه به شرایط موجود از قبیل نرخ ارز، هزینه اجاره کلاس‌ها و … عملا قیمت تمام شده مؤسسات حتی به شرط انصاف هم چندین برابر رقم ارائه‌شده توسط گروه ما خواهد بود، کافیست در این فضا دوری بزنید.

هر ساله ۵ هزار دانشجو از ملیت‌های مختلف در این آزمون شرکت می‌کنند. براساس نتایج این آزمون دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های ترکیه اپلای می‌کنند و کسانی که نمره کافی بگیرند می‌توانند در یکی از این دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here